Straumstøtte: Enkelte kan ha rett på over 12.000 kroner