Ny runde om prestegarden: - Må bevarast, og tilbakeførast til opphavleg stil