Statsbygg får kjøpe parkeringsplassar på "billegsal"

foto