Ber Ørsta ta imot flyktningar frå Moria-leiren

foto