Klargjer Vikebygda skule for vaksenopplæring

foto