20 avgangsstudentar får tilgang til Høgskulen i Volda