Det er torsdag ettermiddag og kveld ekstremveret "Ivar" vil slå inn over kysten. Det er meldt sterk storm, og mogleg orkan. Ekstremveret er kortvarig, og vil råke Nordmøre og Sør-Trøndelag med størst kraft.

Det vil kome mykje nedbør i samband med uveret.Folk vert oppmoda om å sikre lause gjenstandar.

Utviklinga til "Ivar" kan folk følgje her.