Send bileta og ein kort tekst som fortel kven eller kva vi ser til avis@morenytt.no, så legg vi dei ut på nettsida vår.