Politiet fekk melding 22.34 laurdag kveld om at ein bilførar oppførte seg merkeleg i Ørsta sentrum. Det var to personar i bilen, og ein av dei skal m.a. ha knust ein sidespegel på ein bil i sentrumsområdet. Etterforsking på staden avdekka at bilføraren kan mistenkjast for promillekøyring. Personane i bilen er utanlandske borgarar i tjueåra. Mistenke er pågrepet, og det vert tatt blodprøve av han. Saka vert etterforska vidare av lensmannen i Ørsta.