Baarelag-veteranar og nynorsk popkomet til Festspela