Når Alti skal byggje ut må det visast stort omsyn til mjuke trafikantar

foto