– Vi må påverke for å få eit best mogleg tilbod

foto