– Klarar ein å halvere sjukefråværet, har ein tent inn underskot i kommunen