– Nokre seier at «hurragutt» er bokmål. Det er feil. Nemninga har vorte nytta på «Dala» så lenge eg veit om

foto