Høgskulen i Volda vert anleggsområde i over eitt år framover

foto