- Vi har eit fleirtal som verken tek ansvar for økonomien eller miljøet

foto