– Landingsplassane ved fleire norske sjukehus må utbetrast

foto