Lokale fotballklubbar vil bryte med koronaråd

foto