Human-etikarane langar ut mot forstyrrande kyrkjeval

foto