Voldapolitikarane seier ja til torskeoppdrettsanlegg ved Bjørneset