Originalt: – No er telefonkiosken på plass. Er han ikkje fin? Neste prosjekt blir å plassere eit dobbelt-parkometer ved sida av. Men besøkande kan ta det med ro - eg garanterer fri parkering på tunet, seier Ottar Kvien. Foto: Svein Nordal

– Du kan no skjøne at eg måtte ha ein telefonkiosk i hagen