Med å bruke ei rute via Hemsedal kjem nattbussane seg fram til destinasjonane, om enn lite grann forseinka.

Flaumen gjev likevel innstillingar. Fleire avgangar frå Stryn mot Oslo er innstilt torsdag og fredag.

Nettbuss, som trafikkerer desse ekspressrutene, oppdaterer fortløpande situasjonen for sine ruter her.