Vegvesenet trur dei kan starte innløysing av Volda-eigedomar om to år

foto