Naturvernforbundet held fram kampen mot torskeoppdrett i Voldsfjorden

foto