– Inga plikt til å hente barn i aksjonerande barnehagar

foto