Mange søkjer dekanstillingar, men på ei avdeling er det ingen

foto