– Mykje skal gå gale for at vi ikkje arrangerer

foto