Mange felles styrker, men lokaliseringsstridar hemmer samarbeidet

foto