– Det kan verke som at det går føre seg ei sniknedlegging av trafikkstasjonen i Hovdebygda

foto