Tryggleiksalarmane fungerer ikkje frå klokka 10.00 laurdag

foto