– Framleis ein draum og eit mål om ein dag å få ferdig utgitt ei plate

foto