Både unge og eldre vil kjøpe leilegheiter her

foto