«Men vi må då behandle innbyggjarane våre likt!»

foto