– Legane i Ørsta er trøytte og slitne, og synest arbeidsmengda vert for stor

foto