Tatt av dette kjemperaset: -Øyeblikket eg aldri skal gløyme