Natt til laurdag stansa politiet ein bil i Ørsta. Føraren vart mistenkt for å ha køyrt i ruspåverka tilstand. Føraren vart teken med for prøvetaking.