– Vi kan ikkje godta nedlegging av ein einaste sjukeheimsplass på bygdene!

foto