Får pålegg om å rette avvik etter torskerømming

foto