Underkjenner Ørsta og Volda sine helikopter-ja

foto