Ville ha alternativ om tunnel – fekk ikkje fleirtal