– Fordelane med innløysing er større enn ulempene

foto