Både ordførar og varaordførar inspiserte dei nye toaletta på Bondalseidet

foto