Sender Legene-utbygginga ut på ny høyring – minus dyrkamarka

foto