– Behovet for gang- og sykkelveg i Åmdalen er stort

foto