Får ros for å ha søkt, men vert tilrådd avslag

foto