Løyvingane held ikkje tritt med auken i studenttalet

foto