Kystverket har ikkje innvendingar til torskeoppdrettsanlegg

foto