Registrering av bargjestar kan erstatte skjenkestopp

foto