Fv. 41 mellom Leira og Viddal er opna att etter å ha vore stengd på grunn av rasfare sidan måndag, melder Statens vegvesen.

Fv. 655 gjennom Norangsdalen er framleis stengd.