Ber staten prioritere flyplasskrysset og auka vedlikehald

foto